Mehmed Şevket Eygi

Vicdansız Müslümanlar


29.8.2018

İslam âlemi perişanlık içinde... Nice yerde savaşlar var... 2000'li yıllarda milyonlarca (evet milyonlarca) Müslüman öldürüldü... Her yerde facia, kan, ateş, zulüm... Yemen'de çocuklar açlıktan kırılıyor... Bu manzara karşısında tuzu kuru birtakım Müslümanlar gel keyfim gel, oh kekah lüks ve sefih bir hayat sürüyor. Bunlarda vicdan yok mudur?

***

Petrol savaşlarından sonra Ortadoğu'da ve Mısır ile Habeşistan arasında su savaşları da çıkabilir. İnternetten, İngilizce ve başka yabancı dillerde ciddî kaynaklar bulup okuyunuz.

***

İslam'ı içinden yıkmak ve Müslümanları dinden çıkartmak için var güçleriyle dinde reform, dinde yenilik, dinde değişiklik yapmak; emperyalist global güçlerin, egemen azınlıkların, vesayetçilerin istediği (suya sabuna dokunmaz) light ve ılımlı bir musalla Müslümanlığı türetmek istiyorlar. Şu anda en büyük silahları, ana metodları Müslümanları sekülarize etmek, dünyevileştirmek, din ile hayatı birbirinden kopartmaktır. Müslüman halkı, dinî Müslüman olmaktan çıkartıp, sosyolojik Müslüman haline getirmeye çalışıyorlar. Hayli de yol almışlardır. Yüksek sesli yüz desibel bağırtlak hoparlör kafalılar bu dediklerimi anlayamaz.

***

Fırka-i Nâciye Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığı, Kur'an Cenab-ı Hakk'ın koruması altındadır. Din yıkılmaz ama Müslümanlar, zarurî vazifelerini yapmazlarsa onlar yıkılır, enkaz altında kalabilir. Nitekim Endülüs ve daha nice İslam toplumu yıkılmıştı.

***

Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) Sünneti elden giderse, Ehl-i Sünnet Müslümanlığı yıkılır, meydan enl-i nar sapık fırkalara kalır. Bid'atçi. ...ist ilahiyatçılar bunu yapmak istiyor.

***

Ehl-i Sünnet İslam'ını, bilhassa Feminist kadınlarla yıkmak istiyorlar. Hani, şu Fatih camiine gidip, ciyak ciyak, eşitlik istiyoruz, imamın ardında erkeklerle karışık olarak ilk safta namaz kılacağız diye hadise çıkaran hatunlar...

***

Ateiste, kâfire bir şey olmaz da, bir Müslüman bir dilim ekmek yüzünden tokat yiyebilir. Şefkat ve uyarı tokatları...

***

O gıybet edenler, iftira edenler, yalan söyleyenler, dilleri ve kalemleri ile fitne fesat çıkartanlar, mü'minleri bizden olanlar, ötekiler diye ikiye ayıranlar var ya; onlar gerçek tarikat mensubu, gerçek Nurcu, gerçek dindar değildir.


***

Küçük adamlar büyük adam yetiştiremez. Hüccetülislam İmam Gazalî hazretlerinin hocası, İmamü'l-Harameyn Cüveynî hazretleri idi.

***

Birkaç kere yazdım, yine yazıyorum: Salih bir zat rüyasında görmüş: Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u kuşatmış, topçulara ateş emri vermek üzere. Rüyayı gören zat, aman Sultanım ne yapıyorsunuz, şehir Müslümanların elinde deyince Hünkâr, şu hale bak demiş.

***

Faydalı kitap almayan cahil kalır. Faydalı kitap alıp okumayan yine cahil kalır. Okuyup içindeki hayırlı bilgileri hayata uygulamayan iflah olmaz. Hem kitap edineceksin, hem dikkatle okuyup içindeki bilgileri öğreneceksin, hem de bunları hayata uygulayacaksın. En iyi metod, faydalı hayırlı kitapları ehliyetli liyakatli icazetli bir üstattan okumaktır.

***

Adamlar ve kadınlar çok akıllı geçiniyorlar ama birkaç saatlik yolu, trafik yüzünden on iki saatte almaya razı oluyorlar. Gittikleri yer o kadar dolmuş ki, yatacak yer yok, çadır kuracak yer yok, huzur içinde yemek yiyecek çay içecek yer yok, yeterli tuvalet bile yok. Plajlarda kalabalıktan yürünmüyor. Bayram tatili zehir oluyor. Yollar kan revan içinde. Yorgunluk hadden aşırı. Bunlar mı akıllı? Döndüklerinde aman ne eğlendik edebiyatı yaptıklarına göre, bunlar akıllı değil, süper akıllıdır.

***

Soran birkaç gence: Süper lise ve üniversite gençlerinin okuyabilecekleri on kadar düşünce, kültür, felsefe kitaplarının listesini hazırlıyorum. Liste bitince bu sütunlarda yayınlayacağım.

***

Yayın kelimesini sevmiyorum ama yaygın hale geldi. Osmanlıcası, neşr etmek, daha güzeldi.

***

Edirne'ye ciğer yemeye giden dostlara: Lütfen merhameten şehir müzesini gezmeyi ihmal etmeyiniz.

***

Soran birine: O kitap yüzde yüz faydalıdır... O kitapta zararlı, sakıncalı bilgi yoktur... O kitabın yazarı icazetli bir Ehl-i sünnet âlimidir... O kitabı okumakta çok yarar vardır... O kıymetli kitabı hediye olarak vermek de yararlıdır... Sadece heves edilip alınır ve okunmazsa, içindeki bilgiler hayata tatbik edilmezse faydası olmaz.

***

O namuslu ve şerefli adamın maddî sıkıntı çektiği, renginin soluk olmasından anlaşılıyordu ama yüzünde doğruluğun, namusun, şerefin, faziletin nurları parlıyordu.***

Ehliyetli, liyakatli, müstakim, faziletli, marifetli biri varken; onu tercih etmeyip emaneti, işi, vazifeyi ehliyetsize vermek vatan hainliğidir.

***

Sarhoş kafası... İçki içmenin medeniyet olduğunu sanmak...

***

Şapka devrimini tenkit ettikleri için masum vatandaşları asanlar, medenî değil uygardır.

***

Mütevatir sahih hadisleri inkâr eden o Müslüman feministler, devletin resmî vesikalarla seks köleliği yaptırmasını, bundan KDV almasını niçin protesto etmiyorlar? Yoksa seks köleliğini normal mi görüyorlar?

***

Yatakta uyuyanlara bir sözüm yok. Güzel güzel mışıl mışıl uyusunlar. Benim sözüm ayakta uyuyanlar içindir. Onları Kur'anî Nebevî uyarılarla uyarmak büyük hizmettir. Bu hizmeti yapacak kapasitesi olan gerçek râsih muhlis ve muslih ulema, fukaha, meşayih ve mürşidan bizlere emr etsinler, plan ve program yapsınlar ve genel yoğun bir uyarma hareketi başlatılsın. Ayakta uyuyanlar uyarılmazsa, öldüklerinde uyanacaklardır ama pek feci bir uyanış olacaktır bu.

***

Pisboğazlık etmiş, haddinden fazla kurban kavurması yemiş, üzerine baklava... Sonra midesi bozulmuş. Böyle aptalca, akılsızca hikâyeler dinlemek istemiyorum.

***

Nice dinî cemaati, tarikatı, derneği, sivil toplum kuruluşu; hiç hakları olmadığı halde zekât parası ve malı topluyor ve bunları Kur'an'a, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı şekilde harcıyor. Beride nice fakir, miskin, dul, yetim, kocamış, işsiz Müslüman perişan vaziyette yardım bekliyor. Bu saydığım cemaat ve tarikatların, dernek ve vakıfların idarecilerinin yatacak yeri yoktur. Zekât paraları ve malları Şeriata ve fıkha uygun şekilde verilmeli ve kullanılmalıdır.

***

Şişmanlamamak için perhiz yapmak isteyenler, kepekli ekmeği (ölçüyü kaçırmamak şartıyla) bol yesinler, katığı azaltsınlar. Hiç ekmek yememek, onun yerine ana yemeği iki porsiyon yemek perhiz değil, beyinsizliktir.

***

Salih Müslüman fakirler, Allah'ın has kullarıdır. Onlara itibar ve ikram edilmelidir. Onları hor görenler sefihtir, beyinsizdir.

***

Siyasete fazla karışan, aşırı muhalefet yapan sivil dinî kuruluşlar, şucular bucular ocular ayaklarını denk alsınlar. Haklarında dosyalar hazırlanıyor. Yola gelmezlerse çeşitli tokatlar yiyebilirler. (Etrafa bakınıp durma, aynaya bak, aynaya...)YAZARIN TÜM YAZILARI

21.7.2019 ok
19.7.2019 ok
13.7.2019 ok
12.7.2019 ok
11.7.2019 ok
10.7.2019 ok
9.7.2019 ok
8.7.2019 ok
7.7.2019 ok
6.7.2019 ok
                    ok
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
ÇOK OKUNANLAR
TİMETÜRK SON HABERLER
TİMETÜRK BİYOGRAFİ