Şartlı sağlık yardımı ne kadar? Şartları neler? Nasıl alınır?

Şartlı sağlık yardımı (ŞSY) kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakdi yardımı yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında yapılan ödemeler çocuk başına aylık 35 TL’dir. Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) kimler faydalanabilir?

Şartlı sağlık yardımı ne kadar? Şartları neler? Nasıl alınır?
14.2.2020 14:10:05

Şartlı sağlık yardımı (ŞSY) kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakdi yardımı yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında yapılan ödemeler çocuk başına aylık 35 TL'dir. Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) kimler faydalanabilir?

Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen/göndermekte güçlük yaşayan ailelere, çocuklarının okula devam etmesi şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL'dir.

Ekonomi

2019-2020 Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı nasıl alır? SGK şehit ve gazi çocukları bursu

Şartlı Eğitim Yardım (ŞEY) ödemesi hangi durumda yapılmaz?

Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;

Örgün eğitim dışına çıkması,

Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,

Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi, 

Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,

Vefat etmesi,

Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi,

halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) şartları nelerdir?

Hanede sosyal güvenceli birey bulunmaması, düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi ve hanenin muhtaç olduğuna Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından kanaat getirilmiş olması.

Ekonomi

Devlet yardımı nasıl alınır? Devlet kira yardımı nasıl alınır? Karşılıksız para yardımı başvurusu

 Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) kimler faydalanabilir?

ŞSY Programı kapsamında, 0-6 yaş arası çocuklara, kız veya erkek fark etmeksizin aylık 35 TL (en fazla 72 ay), gebe kadınlara (en fazla 9 ay) ve lohusa kadınlara (en fazla 2 ay) aylık 35 TL ve hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL tutarında nakdi yardım yapılmaktadır. Fayda sahibi çocuk/lar ve gebe/lohusa kadınlara ait muayene izlem takibi aralıkları ile ilgili mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Ekonomi

Sigortalı çalışanlar sosyal yardım alır mı? Sigortalı çalışanlar devlet yardımı alır mı?

 Şartlı Sağlık Yardım (ŞSY) ödemesi hangi durumda yapılmaz?

Şartlı Sağlık yardımından faydalanan çocuğun;

Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu tarihlerde sağlık kontrollerinin yaptırılmaması,

72 ayını doldurması,

Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,

Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,

Vefat etmesi,

Hak sahibi ebeveyninin vefat etmesi,

halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeler geçici bir süre durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.


        YORUM YAZ