Lübnan Baalebek Emevi Büyük Cami'nin tarihteki önemi

Lübnan Baalebek Emevi Büyük Cami'nin tarihteki önemi

Lübnan Baalebek Emevi Büyük Camisi 1360 yılında Emeviler tarafından yapılmıştır.