Lübnan Baalebek Emevi Büyük Cami'nin tarihteki önemi

Lübnan Baalebek Emevi Büyük Cami'nin tarihteki önemi

Lübnan Baalebek Emevi Büyük Camisi'nin geçmiş tarihteki yeri ve Kudüs'ü fetih fikrinin buradan çıkması tarih açısından büyük bir öneme sahip.