Kahramanmaraş'ın en gözde mekanları

Milli mücadelenin öncü kentlerinden Kahramanmaraş gezilip görülmesi gereken yerlerden

Kahramanmaraş'ın en gözde mekanları
15.5.2020 09:50:03

Hitit, Asur, Med, Pers, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kahramanmaraş; zengin kültürel mirası, camileri, medreseleri, doğal dokusu ve tarihi çarşılarıyla yeniden keşfedilmesi gereken önemli şehirlerimizden.

KAHRAMANMARAŞ MÜZESİ

1947 yılında kurulan Kahramanmaraş Müzesi, 1961'te Kahramanmaraş Kalesi'ne taşınmıştır. 1975 yılında da il merkezinde, Azerbaycan Bulvarı'ndaki bugünkü binasına taşınmıştır. Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Demir, Grek, Roma ve Bizans Dönemlerine ait eserler, Antik Fil Sergi Salonu, Direkli Mağarası, Kazı ve Canlandırma Salonu, Domuztepe Höyük Canlandırma ve Kazı Sergi Salonu, Geç Hitit Eserleri Sergi Salonu, Mozaik Sergi Salonu, Taş Eserler Sergi Salonu ve Kronolojik Arkeolojik Eser Sergi Salonu olmak üzere 7 adet teşhir salonunun dışında bahçe teşhiri de bulunmaktadır.

ASHAB-I KEHF KÜLLİYESİ

Antik Çağ'dan beri kutsal sayılan ve Eshab-ı Kehf adıyla tanınan kayalık bir tepenin yamacındaki mağaranın çevresine kurulmuştur. Kur'ân-ı Kerîm'de, mağarada yıllarca uyuyan arkadaşların uyandırıldıktan kısa bir süre sonra vefat ettiği ve bu olaya şahit olan insanlar tarafından mağaranın yanına mescit (kilise) yapıldığı ifade edilir. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan külliye, Anadolu Selçuklularından Maraş Emiri Nusretüddin Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır.

TAŞ MEDRESE

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan medrese, Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Alaüddevle Bey tarafından XV. yüzyıl sonunda inşa edilmiştir. Günümüzde mescit ve depo olarak kullanılmaktadır. Ulu Camii yanında bulunan Taş Medrese, medrese, mescit ve türbeden oluşan küçük bir külliye şeklinde yapılmıştır.

ULU CAMİİ

Tarihi kayıtlara göre Dulkadiroğlu Beyliği Hükümdarı Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında yaptırılmıştır. Câmi-i Atîk, Câmi-i Kebîr, Süleyman Bey Camii, Alâüddevle Bey Camii isimleriyle de anılır. Yapının esası, Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Süleyman Bey tarafından yaptırılmış, daha sonra oğlu Alâüddevle Bozkurt Bey zamanında 1501-1502'de tamir edilmiştir.

KAHRAMANMARAŞ KALESİ

Geç Hititler döneminde inşa edildiği bilinen Kahramanmaraş Kalesi, şehrin tam merkezinde sivri ve yüksek bir tepe üzerine kurulmuştur. Kalede yapılan çalışmalarda Geç Hititler dönemine ait pek çok tarihi eser ortaya çıkarılmıştır. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda kale kapısında yer aldığını belirttiği Maraş Aslanı da bu eserler arasındadır. Kale daha sonra bölgede egemen olan Asur, Med, Pers, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde çeşitli restorasyonlardan geçerek günümüze kadar ulaşmıştır.

KAPALI ÇARŞI

Kahramanmaraş merkezde yer alan Kapalı Çarşı'nın, 16. yüzyılın sonlarında inşa edildiği sanılmaktadır. Kapalı Çarşı, Bedesten ile Bakırcılar Çarşısı arasında iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Çarşıda koridor çevresinde sıralanmış dükkanlar bulunmakta ve üzeri yuvarlark bir tonazla örtülmüştür.


        YORUM YAZ