Güzellikleri bağrına sIĞDIR'an kent

Doğu Anadolu bölgemizin şirin şehirlerinden birisi de Iğdır. Bu şehire gittiğinizde uğramadan edemeyeceğiniz mekanlar da var...

Güzellikleri bağrına sIĞDIR'an kent
14.5.2020 08:56:12

Iğdır ili ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çeşitli arkeolojik araştırmalar sonucu, Iğdır bölgesine ilk yerleşen kavim Orta Asya'dan (M.Ö. 4000) tarihinde gelen Hurriler'dir. Asyanik adı altında isimlendirilen bu toplulukla birlikte gelen diğer kavimler önce insanlık açısından önemli olan bir takım madenleri ve yazıyı keşfetmişlerdir.

Bölge 646 yılında Müslüman Arapların, 1064 yılında da Selçuklu Birliklerinin hakimiyetine geçmiştir. Bu devirden sonra birçok Türk Boyu'nun yerleştiği Iğdır ve çevresi Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Kayı'lara da yurt olmuştur.

Iğdır adını, Oğuz Kağan'ın en küçük oğlu Deniz Alphan'ın en büyük oğlu Iğdır Bey'den almıştır.

Ermeni işgalinde bulunan il Kazım Karabekir komutasındaki ordu tarafından 14 Kasım 1920 tarihinde kurtarılarak anavatan topraklarına katılmıştır.

3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3806 sayılı kanunla da "İl" statüsüne ulaşmıştır. Aynı kanunla Karakoyunlu beldesi de "İlçe" statüsüne kavuşturularak Aralık ve Tuzluca ilçeleriyle birlikte Iğdır iline bağlanmıştır.

Iğdır'da gezilecek yerlere b.akacak olursak:

Harmandöven (Ejder) Kervansarayı

İpek Yolu'nun tali yollarından olan Batum - Tebriz Kervanyolu güzergâhında, Selçuklular Dönemi'nde Sürmari Emiri Şerafettin Ejder Bey tarafından 12. Yüzyılda yaptırılmıştır. Iğdır şehir merkezine 30 km mesafede bulunan kervansaray Anadolu'daki avlusuz kervansarayların en güzel örneklerinden biri olup Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında restore edilerek turizme kazandırılmıştır.

Koçbaşı Mezar Taşları

Iğdır Ovası'nda Karakoyunlu ilçesi ve Yaycı köyü mezarlığında bulunan koçbaşı mezar taşları, Iğdır'da kalıcı bir medeniyet izi bırakan Karakoyunlular döneminden kalmadır. Bu mezar taşları Karakoyunlulara göre yiğit ve kahraman olan kişiler ile genç yaşta ölen gençlerin mezarlarına dikilirdi. Ağrı Dağı'nda bulunan siyah bazalt ile yapılan mezar taşlarının çok azı günümüze ulaşmış ve koruma altına alınmıştır.

Soykırım Anıtı ve Müzesi

1915 - 1920 yılları arasında Ermeni zulmüne en yoğun maruz kalan bölgelerden biri olan Iğdır'da 80.000'den fazla kişi katledilmiş, sağ kalanlar ise kendi yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştır. Bu soykırıma maruz kalanlara bir saygı göstergesi olarak 1999 yılında açılan Soykırım anıtı ve müzesi 43,5 mt.lik yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek anıtlarından birisidir.


        YORUM YAZ