En çok borcu olan ülkeler

En çok borcu olan ülkeler

 Borcu (hanehalkı, finans dışı şirketler ve kamu borcu toplamı) gayrisafi yurt içi hasılasına oranla en yüksek ülkeler.