Ahmet Taşgetiren

Çember


7.2.2019 0

Körfez'den gelen “Papalı” görüntülerin en net anlamı, “Arap dünyası” üzerinde çalışıldığının gerçeğidir.

Bu çalışmanın bir ayağı Suudlar üzerinde Muhammed bin Selman üzerindendir.

Bir başka ayak, Mısır'da Sisi üzerindendir.

Üstelik bu, İsrail'in de içinde yer aldığı bir network halindedir.

Amerika, Papalık ve İsrail... Eğer yukarda saydığımız ülkeler “İslâm dünyası” içinde yer alıyorlarsa, bu dünya üzerinde bir operasyon yapıyorlar demektir.

Bu operasyonun en azından söz konusu ülkelerde, yönetimler seviyesinde bir karşılığının bulunduğu gözler önündedir.

Bu operasyonun Türkiye ile ilgisi nedir sorusu da üzerinde kafa yorulacak bir sorudur.

Adı geçen ülkeler, Arap Baharı sürecinde “İslami muhalefet” diye nitelenebilecek halk hareketlerinin yönetimler planında tedirgin ettiği ülkelerdir. O süreçte Türkiye ise, muhalif damarı desteklemiştir. Dolayısıyla muhalefete karşı hassasiyet yanında Türkiye'ye karşı da bir pozisyon söz konusudur. Mısır, bu gerilimin en sert yaşandığı ülkedir ve orada dış destekli operasyon Türkiye'nin desteklediği Mursi'ye karşı Sisi'yi iktidara getirmekle sonuçlanmıştır.

Yönetimler Türkiye'ye karşı böyle negatif bir doku taşıyor.

***

Yönetimler böyle iken, halklarda durum nedir? Göstergeler tüm İslam dünyası halklarında “Erdoğan” ismi etrafında bir Türkiye sempatisi bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu sempatinin “İslam dünyası” gibi bir oluşum ümidiyle bağlantılı olduğu da düşünülebilir. Bununla birlikte, halk psikolojisi durduğu yerde durmuyor ve zaman içinde hakim yönetimler tarafından biçimlendiriliyor. O biçimlenme sürecinin de Türkiye'ye karşı kitle bilincine zehir kattığı söylenebilir.

Arap dünyası tabii ki sayılan bu üç-beş ülkeden ibaret değil. Ama bu networkün genişlemesi yolunda üç-beş koldan çalışma yürütüldüğü, Papa'nın son ziyaretlerinin devam eden sürecin safhaları olduğu açıktır.

Arap dünyasındaki Türkiye karşıtlığının Türkiye'nin İslam'a hizmet eden bir yönetim kadrosuna sahip olması üzerinden yapılmadığı, taaa “Osmanlı karşıtlığı”na kadar uzandığı açıktır. O zamanki zehirlenmenin de, İngiltere başta olmak üzere yine İslam karşıtı dünyanın iğvaları ile bağlantılı olduğu biliniyor.

Bir çemberden, bir kuşatmadan, bir alan daraltılmasından söz ediyorum.

Araplara yönelik tarla sürme ameliyesi orada bitmiyor.

Kürtler, üzerinde çalışılan bir başka İslam toplumu alanı. Bir süredir Suriye geriliminin ana odağının Türkiye ile Kürtler arasındaki problemde toplandığı, bir uluslar arası gündem durumunda. Biz, tabiatıyla “Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu yok” temasını işliyoruz. Bu tez, Kürtlerin en azından bir bölümü için doğru. Tıpkı Arap toplumlarının İslam öncelikli kesimleri gibi. Ama Arap dünyası üzerinde çalışan ve “Türkiye karşıtı” bir zemin oluşturmaya yönelen dünya güçleri,  Kürtlerle de mesafe oluşturmanın çabası içindeler. Bu operasyonun da bir karşılığı oluşmuş durumda. Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de “Beka sorunu” teması, silahlı ve siyasi Kürt oluşumlarına karşı bir hassasiyeti yansıtıyor. Ortaya çıkan tablo şöyle: Amerika'nın, Avrupa'nın, yer yer Rusya'nın sahiplendiği bir Kürt temsiliyeti, buna karşı savunma halinde Türkiye...

Bunlar Türkiye'nin yakın hinterlandında gelişen hadiseler.

Bu durumda şu sorular önem kazanıyor:

- Bu kuşatmanın hedefi nedir?

- Bu kuşatma Türkiye için bir alan daralmasına yol açar mı?

- Bu kuşatma Türkiye'nin İslam dünyası ile ilgili tasarılarına ne ölçüde engel olur?

Türkiye'nin dış politikası söz konusu olduğunda dünyadaki her ülke önemlidir. Her ülkenin dostluğunu kazanmak, düşmanlığını azaltmak, ya da yok etmek istenir. İslam dünyası ise Türkiye'nin tabii güçlenme alanıdır. Bir insan, İslami bilinçlenme yoluna girdiğinden itibaren İslam dünyası üzerine kafa yormaya başlar. Bunu bilen farklı güçler ise, İslam dünyası diye bir olgunun asla oluşmaması, potansiyeller varsa -ki vardır- onların yok edilmesi için çalışır.

Şu andaki darmadağınıklık o çalışmaların eseridir. Bir ara yeniden kıvılcımlanma emareleri gözükmüştür. Şimdi onun da yok edilmesi için çalışılmaktadır.

Bu süregiden bir meydan okumadır. Sorun da bu meydan okumaya cevap verip verememekte toplanıyor.

Bu da çok ustalıklı bir satranç oyununu gerektiriyor. Sınavımız bu.    YORUM YAZ

YORUMLAR

Foto Galeriler Videolar Günün Özeti
ÇOK OKUNANLAR
TİMETÜRK SON HABERLER
TİMETÜRK BİYOGRAFİ